Kontakt
 
    Bratislava    Popis objektu    Poloha    Kvalitatívny štandard    Rozloha
 


Bratislava

Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava, je sídlom vrcholných politických orgánov, ako aj reprezentácie zahraničných, podnikateľských, finančných a kultúrno-spoločenských subjektov Slovenska. Rozprestiera sa na oboch brehoch rieky Dunaj, v blízkosti hraníc s Rakúskom a maďarskom. Bratislava je vďaka uvedeným faktom, najvýznamnejším a najatraktívnejším mestom Slovenska najmä vo vzťahu k zahraničiu. To ju predurčuje k tomu, že je stredobodom pozornosti a záujmu zahraničných podnikateľských subjektov, ako aj domácich a zahraničných návštevníkov a turistov.
Viac informácií nájdete na www.bratislava.sk